מאסטר - הבית של המתווכים
חיפוש מתקדם

חיפוש נכסים

דירות למכירה
דירות להשכרה
נדל"ן מסחרי
נקה
פרסום נכסים בMaster

תקנון האתר

תקנון הפורטל master - בורסת הנדלן (להלן "הפורטל")

השימוש בפורטל כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים.

  1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות החוק ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
  2. השימוש בפורטל הינו על אחריות המשתמש בלבד ואתה אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר
  3. אין לעשות בפורטל או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  4. מפעילי הפורטל יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנו על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג’ אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.
  5. סעיף 4 כפוף לכך שהמשתמש יקבל את חלקו היחסי של השרות שהופסק ביוזמת המפעיל.
  6. הפורטל אינו נושא בכל אחריות לתכנים של גולשים והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
  7. הפורטל רשאי לבדוק את נוסח המודעה על מנת להחליט אם המודעה ראויה לפרסום על פי אמות המידה של האתר. האתר רשאי לערוך או לבטל או לשנות כל מודעה באתר לפי שיקול דעתו.  

אינך רשאי לצפות בתוכן זה